...zde najdete (především) informace o civilním geodetickém systému S-JTSK,

a mnoho dalšího z oblasti zeměměřictví...

Je to již více než DEVĚT desetiletí, co započaly práce na novém zobrazení tehdejší ČSR - Křovákova zobrazení. S trochou nadsázky můžeme kostatovat, že se jedná o nejúspěšnější a nejznámější dílo kartografické historie ČR. V současné době používáno především pro účely civilního zeměměřičství . Jeho zrod však nebyl jednoduchý. Rozpad Rakousko – Uherské monarchie znamenal vybudovat zcela novou jednotnou trigonometrickou síť v zobrazení, které bude celkově kvalitnější a lépe přimykající se tvaru nově vzniklé ČSR, než jaké mělo Cassini–Soldnerovo zobrazení, používané pro mapy Stabilního katastru. V roce 1920 byly zahájeny měřické práce na základní trigonometrické síti....
Naštěstí je dnes pro geodety dostupná CZEPOS síť (26 permanentních GPS stanic) - viz zde

Zajímavosti ze všech koutů zeměměřictví...

Triangulace a systémy

Kompenzační teodolit F. Breithaupta, jímž se měřilo v základní síti (1.řádu)  S-JTSK.

Světové elipsoidy... přehled národních elipsoidů dle zemí.

Stručný přehled systémů, které byly na území ČR budovány, ať už z důvodu katastrálního vyměřování nebo vědeckého.

Ukázky signalizací bodů, zřizovaných při budování základní trigonometrické sítě ve 20. a 30. letech minulého století.

Modernizace geodetických základů

S-JTS, pracovní systém, který byl realizován 7-prvkovou transformací ...

 

Definice systému WGS-84 a jeho využití v ČR.

Výpočetní a měřické práce, spojené s budováním S-42/1983 pod drobnohledem.

Teorie o Global Positionig System ve formátu PDF:

a) výpočet polohy z měření GPS

b) teorie GPS

 

Katastr a pozemkové reformy

Popis Křovákova zobrazení dle autora samotného, tak jak jej uveřejnil v roce 1941 v Zeměměřickém obzoru.

J. Křovák o svém zobrazení

Fotografie J. Křováka

Chronologický přehled katastrálních předpisů, patentů, nařízení, instrukcí od 28.4.1785 až do poloviny 20. století (stále není dokončeno).

 přehled kat. předpisů

Ukázky přídělových plánů z obce Kučerov v Brněnském kraji.

 

Ostatní informace

Informace, týkající se nových předpisů pro resort, najdete na stránkách ČÚZK nebo Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech.

www.cuzk.cz

www.vugtk.cz

Pokud budete mít jakýkoli dotaz či naopak přání, využijte adresy:

sima.petr zavináč centrum.cz

 


- počet přístupů - (počítá Toplist)