Měřické věže

- po přesunutí myši na obrázek se zobrazí nápověda o rozlišení a popisu obrázku.