a) Fundamentální (triangulační) list - rovnoběžky s osami X a Y ve vzdálenosti 4 000o x 4 000o (sáhů) vymezily fundamentální (triangulační) list v měřítku 1:14 400. Jeho značení budiž např. ZS II 44. Sloupce se označovaly římskými číslicemi od osy X na západ a východ (ZS, VS), vrstvy arabskými číslicemi od severní hranice mocnářství.

 

b) Mapový (sekční) list v měřítku 1:2 880 vznikne rozdělením triangulačního listu na 4 sloupce a 5 vrstev. Mapový list zobrazuje území o rozloze 1 000o x 800o (což představuje rozlohu 500 jiter). Jeho sekční rámec má rozměr 20 x 25 palců (tj. 500 palců čtverečních). Převedeno do metrické míry zobrazuje území o rozloze 1 896,48 x 1 517,19 m a sekční rámec jest 65,85 x 52,68cm. Označení budiž  např. VS II 43 sekce c/h, nověji VS II 43-14.

Dalším dělením sekčního listu v měřítku 1:2 880 dostáváme mapové listy v měřítku 1:1 440 a 1: 720 takto:

 

c) rozdělením sekčního listu 1:2 880 na 2 sloupce a 2 vrstvy dostaneme 4 mapové listy v měřítku 1:1 440 (pro zobrazení velkých měst), které zobrazují území o rozloze 500o x 400o. Označení listu budiž např. VS II 43 sekce c/h list 2/4 (nebo VS II 43 sekce 14 list 2/4).

 

d) rozdělením sekčního listu 1:2 880 na 4 sloupce a 4 vrstvy dostaneme 8 mapových listů v měřítku 1 : 720 (pro zobrazení uskupení pozemků atd.), které zobrazují území o rozloze 250o x 200o. Označení listu budiž např. VS II 43 sekce c/h list2/7 (nebo VS II 43 sekce 14 list 2/7).

 

  

V roce 1871 je zavedena metrická míra, což ovlivnilo i měřítko nových katastrálních map a způsob označování mapových listů.

 

a) Triangulační list - rovnoběžky s osami X a Y ve vzdálenosti 8 x 10 km vymezily triangulační list v měřítku 1:20 000. Jeho značení budiž např. SV II 3. Označení triangulačního listu vycházelo z označení kvadrantu vzhledem ke světovým stranám (SZ, SV, JZ, JV). Vrstvy se číslovaly od osy Y na sever a jih 1 počínaje, sloupce od osy X na západ a východ (římskými číslicemi).

 

b) mapový list v měřítku 1:2 500 vznikne rozdělením triangulačního listu na 5 sloupců a 8 vrstev, čímž vznikne 40 mapových listů, zobrazujících území o rozloze 1 600 x 1 250 m (tedy 200 hektarů). Sekční list má rozměr 64 x 50 cm. Jeho značení budiž např. SV II 3 sekce 3/5.