Friedrich Wilhelm Bessel

Narozen: 22. července 1784, Minden, Westphalia (nyní Německo)
Zemřel: 17. března 1846, Königsberg, Prusko (nyní Kaliningrad, Rusko)

  

   V Prusku vykonal v letech 1831-1838 stupňové měření matematik, astronom a geodet F. W. Bessel; oblouk měl rozpětí 1o30’. Bessel pro toto měření sestrojil základnový přístroj, zdokonalil metody měření a výpočtů a propracoval způsob vyrovnání triangulace (v oborech matematika, astronomie, geodézie a geofyzika napsal přes 400 prací). V letech 1838-1841 vyrovnal 10 stupňových měření a určil rozměry "Besselova elipsoidu".

   V roce 1886 uveřejnil Helmert následující konstanty Besselova elipsoidu:

a =  velká poloosa, b =  malá poloosa, e = první excentricita, e’ = druhá excentricita, n = druhí zploštění, c = poloměr křivosti na pólu, f = zploštění.