Vybrané souřadné soustavy pro západní část R-U

(Kliknutím na obrázek se okno zavře)

 

Celá monarchie se dělila na devět souřadnicových soustav.
 

Původně jich bylo sedm a zahrnovaly tyto země:
1. Čechy, Horní Rakousy a Solnohradsko.
2. Morava, Slezsko, Dolní Rakousy a Dalmácie.
3. Tyrolsko a Vorarlbersko.
4. Korutansko, Kraňsko a Přímoří.
5. Štýrsko.
6. Halič.
7. Bukovina.

Později byly do katastrálního vyměřování zahrnuty a své souřadnicové systémy dostaly

8. Chorvatsko

9. Uhersko.