Breithaptův teodolit, jímž se měřily směry v triangulační síti I. řádu.

                                              

Rozmístění pozorovacích stanic, které definují systém WGS-84.