- Důvod vzniku
- Charakteristika sítě
- Vyrovnání sítě I. řádu.
- Určení orientace
- Zhušťování sítě
- Přesnost JTSK
- Instrukce A a B
- Celý text
- Čs. geod. základy
- S-JTSK/95
- Využití v praxi
- Obecná charakteristika
- elipsoid -> koule
- kartografické souřadnice
- koule -> kužel
- kužel -> rovina
- Zkreslení délek
- Druhy zobrazení
- Celý text
- První soupisy půdy
- Berní ruly v Čechách
- Lánové vizitace
- Přelom 18/19. st.
- Stabilní katastr
- Pozemkový katastr
- Pozadí vzniku PK
- Situace po r. 1945
- JEP
- EN
- KN
- Ukázky vývoje g.p.
- Vývoj na Slovensku
- Historie KÚ
- Nejstarší památky
- Müllerovo mapování
- Mapy SK
- Mapy PK
- SMO-5
- THM
- ZM středního měřítka
-
ZM velkého měřítka
- Vojenské - historie
- Vojenské - současnost
- Mapy KN
- První tr. v Čechách
- Stará katastrální tr.
- Stará tr. vojenská
- Tr. válečná
- Delimitační soustavy
- S-1946
- S-1952
- S-1942
- S-1942/83
- THM
- Mezníky čs. triangulace
- ED-87 v ČR
- ETRS-89 v ČR
- Podstata GPS
- WGS-84
- O prvním 'trigasu'
- Standardy NATO
- Přesnost JTSK
- Historie mezníku
- Historie definice metru
- Úvodní stránka
- ProgramyCreative Commons License
Tato stránka je licencována pod CC licencí; Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.